Începând cu luna ianuarie 2015, Dorcas Aid Romania a inițiat împreună cu Centrul Creștin Betania un proiect social în localitatea Gepiu, intitulat ,, TOGETHER INTEGRATED ROMA DEVELOPMENT’’. Acest proiect se desfășoară în parteneriat cu administrația publică locală.

Asociația Dorcas aid Romania este implementatorul acestui proiect, realizând coordonarea, monitorizarea și evaluarea, susținând financiar activitățile acestuia. Centrul Creștin Betania, ca și partener Dorcas, susține dezvoltarea proiectului, având acorduri de parteneriat cu Primăria Gepiu și cu Școala cu clasele I-VIII Gepiu.  Parteneriatele cu școala și cu primăria locală se desfășoară în condiții deosebit de bune, oferindu-se pentru activitățile proiectului săli de clasă, băi, căldură, electricitate, sala căminului cultural la evenimentele speciale.

Beneficiarii proiectului sunt  atât copiii defavorizați din Gepiu cât și familiile acestora care au nevoie de sprijin. În proporție de 90% beneficiarii sunt din comunitatea minoritară defavorizată romă, ceilalți 10 % fiind de etnie română sau maghiară.

Echipa de lucru a proiectului cuprinde cadre didactice din școala locala, doi consilieri pentru familii, un lucrator comunitar și un coordonator de proiect.

Rezultatele încep să apară, atât pentru copii cât și pentru familiile lor. Prin sprijinul nemijlocit al școlii locale și al primăriei, aceste rezultate vor crește.

În continuare anexăm revistele proiectului în format PDF, pentru a ilustra mai plastic activitățile desfășurate în cursul anului 2015. De asemenea, vom publica și urmatoarele numere pentru anul în curs.

Avem nevoie de susținere în rugăciune pentru ca Dumnezeu să facă o transformare profundă în această comunitate, nu doar una de suprafață.

Coordonator proiect,

Vereș Daniela.

Revista nr.1/2015

Revista nr.2/2015

Revista nr.3/2015

Revista nr.4/2015