Muzică, Laudă şi Închinare

Viziune:

Conducerea bisericii în închinare publică, prin cântare, rugă­ciune, închinare profetică, oferind fiecărui cre­dincios prilejul de a-L lăuda pe Dumnezeu şi a I se închina liber, în duh şi adevăr.

Obiectiv:

Formarea unei comunităţi de slujitori dedicaţi laudei şi închi­nării (vocalişti, instrumentişti, sunetişti) care să împărtăşească aceeaşi viziune, în condiţiile diversificării stilurilor muzicale, a folosirii muzicii pentru laudă, închinare şi pregătirea oamenilor pentru primirea şi ascultarea Cuvântului.