Departament Bărbaţi

Introducere:

Una dintre nevoile existente ale lumii în care trăim este nevoia de bărbați. Absența taților din familii își arată deja consecințele nefaste într-o generație de copii crescuți în familii “aproape” monoparentale, în care rolul covârșitor al tatălui este acela de a se îngriji de asigurarea unei bunăstări materiale a familie sale. Ori, acest concept este departe de modelul biblic de familie. Ceea ce este și mai grav este că societatea în care trăim și care-și pune amprenta serios pe biserică și modul de gândire al creștinilor, consideră normală această stare!

Sperând că nu s-a ajuns prea departe cu acest model, devenit deja al lumii, este imperios necesar să depunem toate eforturile pentru a reveni la valorile biblice ale familiei.

Viziune:

Un model biblic de dezvoltare a băieților de la stadiul de bărbat la cel de soț, tată, patriarh.

Obiective:

  • Dezvoltare unui mediu de încredere și transparență unde bărbații să vină împreună în părtășie și cunoaștere reciprocă , unde să își poată exprima atât nevoile, provocările, cât și succesele.
  • Organizarea unor întâlniri de studiu al unor teme de interes comun.

Strategie:

Organizarea de întâlniri lunare și ocazionale, vizând împlinirea obiectivelor de mai sus.