Administrativ

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veti vedea dacă nu vă voi dechide zăgazurile cerurilor,şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.  Maleahi 3:10

Declaraţie de scop:

Asigurarea unui cadru optim desfăşurării activităţilor din cadrul bisericii prin administrarea corectă a resurselor acesteia.

Obiective

 1. Îmbunãtãţirea şi lãrgirea bazei materiale a bisericii
 2. Gestionarea corectã a bunurilor mobile şi imobile
 3. Iniţierea şi executarea proiectelor de construcţie atunci când acestea se impun
 4. Administrarea resurselor financiare alocate departamentului
 5. Promovarea proiectelor administrative în vederea cunoaşterii lor de cãtre bisericã şi strângerea de fonduri

 Mulţumim Domnului pentru facilităţile de care beneficiază biserica noastră, datorită clădirii pe care o avem:

 • Sala mare
 • Sala de mese
 • Bucătărie + spaţii de depozitare
 • 8 săli pentru clasele de Şcoala duminicală
 • Sala mama şi copilul
 • Studio
 • Sala recreaţie şi jocui
 • 2 dormitoare
 • Birouri.

Facilităţile care le avem pot fi îmbunătăţite prin contribuţia noastră a tuturor, ele necesitând şi investiţii permanente în întreţinere şi reparaţii. Suntem deficitari la:

 • Modernizarea și extinderea sistemului de încalzire.
 • Repararea/înlocuirea cupolei
 • Repararea terasei acoperișului
 • Înlocuirea geamurilor în Sala Mare a bisericii.
 • Renovarea grupurilor sociale.
 • Pavoazarea exterioară,
 • Soclul clădirii.

SUBDEPARTAMENTUL UŞIERII

Contribuie la creerea unui cadru optim desfăşurării activităţilor din cadrul bisericii prin asigurarea ordinii şi a unui climat in care toţi participanţii să se simtă bineveniţi, asigurarea transparentă a colectării donațiilor făcute de participanții la programele bisericii.

 1. Întampinarea și ajutarea membrilor şi îndeosebi a vizitatorilor să-şi găsească un loc în care să se simtă binevenit
 2. Asigurarea ordinii pe timpul desfășurării programelor
 3. Strângerea colectelor, număraea și înregistrarea în Procesele verbale a sumelor rezultate şi predarea către serviciul contabil.