Skip to content Skip to footer

Dacă privim istoria omenirii în ansamblul ei vom observa că Dumnezeu în calitate de Creator face mai multe chemări sau invitații adresate omului, prin care vrea să-i facă parte la ceea ce El a creat. Desigur că prima chemare sau invitație i-o face lui Adam, încă din grădina Edenului: invitația de a numi animalele, de a administra grădina, de a duce mandatul multiplicării și a stăpânirii pământului. Mai târziu, chemarea făcută lui Noe, lui Avraam, lui Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Iosua, împărații, proorocii și lista poate continua… până în zilele noastre.
Într-un anume sens chemările și invitațiile Lui au o anumită legătură cu mandatul încredințat lui Adam, acela de a duce frumusețea a ceea ce El a creat și a modului în care a făcut-o în toate aspectele vieții. Dumnezeu îi scoate pe aceștia din contextul lor familiar pentru a-i duce într-un timp și spațiu diferit pentru ca aceștia să facă ceva și să se bucure de ceva. Dumnezeu cheamă oameni obișnuiți pentru a le da ceva neobișnuit: un mandat, o direcție, un sens… la care ei nu s-au gândit.
Cu toate că Dumnezeu îi dă ceva de făcut omului, există o chemare, o invitație generală și care s-a perpetuat din generație în generație în toată istoria – este chemarea la odihnă. Da și la odihna fizică, dar mai exact (și mai important) la odihna în El. Pentru noi asta înseamnă invitația de a sta la Masă cu Domnul. Este cea mai onorată invitație/chemare pe care o putem primi.
La masă privirile se întâlnesc, urechile sunt aplecate, exprimările sunt observate, gura împărtășește. La masă se reconciliază probleme și se rezolvă conflicte. La masă trupul este hrănit, iar sufletul este îndestulat. La masă este dificil (imposibil chiar) să ascunzi durerea, neiertarea, nepăsarea sau indiferența, la fel cum este de greu să ascunzi bucuria, împlinirea și zâmbetul.
La Masă ești chemat pentru că ai fost înfiat. La Masă ești chemat pentru că ai fost mântuit. La Masă ai fost chemat pentru că ai fost răscumpărat. La Masă ai fost chemat datorită Lui. Este Masa la care stai zdrobit și El te vindecă. Este Masa la care vii smerit și mergi întărit. Este Masa care-ți echilibrează viața. Este Masa la care te odihnești de truda și alergarea ta. Este Masa care-ți restaurează relațiile pentru că ele sunt cele care determină temperatura Relației cu El. Cristos te cheamă, te invită la Masă. Este o invitație de nerefuzat!

Leave a comment