A.           Glorificarea lui Dumnezeu printr-o închinare liberă, în duh şi adevăr:
 
 1. Participarea la închinare cu regularitate şi având un sentiment de aşteptare, de sărbătoare,
 2. Trăirea unei vieţi zilnice care să-i facă cinste şi să-i aducă onoare lui Dumnezeu – 1 Corinteni 10:31,
 3. Trăirea unei vieţi de rugăciune consecventă şi consistentă, căutarea intimităţii cu Dumnezeu,
 4. Glorificarea lui Dumnezeu în familie respectând principiile biblice de funcţionare a familiei: părinţi, modele pentru copii etc.
 
B.            Maturizarea, echiparea şi formarea spirituală a membrilor:
 
 1. Apartenenţa şi participarea la un grup mic,
 2. Căutarea plinătăţii şi umplerii cu Duhul Sfânt, ca resursă principală de echipare a noastră,
 3. Citirea zilnică a Bibliei. Respectarea timpului de părtăşie zilnic cu Dumnezeu
 4. Participarea copiilor la Şcoala duminicală a bisericii,
 5. Asumarea de către taţi a rolului de preot în familie,
 6. Planificarea predicilor din citirea zilnică a Bibliei,
 7. Asumarea de către fiecare membru al bisericii a Legământului de dedicare (vezi Manualul bisericii) şi semnarea lui.
 
C.            Dezvoltarea relaţiilor şi a părtăşiei dintre membrii bisericii:
 
 1. Alocarea unui timp în cadrul întâlnirilor în care să ne putem încuraja unii pe alţii, să zidim relaţiile dintre noi,
 2. Loialitate faţă de grupul mic/biserică,
 3. Controlul vorbirii. Refuzul de a accepta şi a da mai departe orice informaţie despre o terţă persoană,
 4. Practicarea purtării de grijă unii faţă de alţii, de încurajare şi de respect reciproc.
 
D.           Descoperirea, dezvoltarea şi practicarea darurilor spirituale:
 
 1. Identificarea darului spiritual de către fiecare membru şi implicare în slujire conform chemării şi darurilor primite, recunoscute de biserică,
 2. Pregătire spirituală pentru dezvoltarea darului sau darurilor spirituale primite,
 3. Consolidarea grupului de mijlocitori în rugăciune, inclusiv rugăciune pentru naţiune,
 4. Slujire cu dedicare şi pasiune,
 5. Formarea unui grup cu cei care au daruri şi chemare în domeniul lucrării profetice.
 
E.            Câştigarea oamenilor pierduţi pentru Cristos:
 
 1. Scrierea şi prezentarea mărturiei personale ca mijloc de evanghelizare,
 2. Focalizarea în rugăciune de mijlocire pentru 1-3 persoane nemântuite,
 3. Dezvoltarea unor relaţii deschise, de prietenie cu cei nemântuiţi,
 4. Prezentarea Evangheliei oamenilor nemântuiţi,
 5. Invitarea oamenilor nemântuiţi la biserică,
 6. Primirea cu bucurie a vizitatorilor în timpul întâlnirilor bisericii.
 7. Continuarea plantării de biserici atât în judeţ cât şi în ţară,
 8. Încurajarea implicării în misiunea externă.