•             Viaţă de sfinţenie şi maturizare spirituală

•             Purtarea de grijă

•             Lucru în echipă

•             Dare de socoteală

•             Închinare liberă

•             Lucrarea misionară

•             Plantarea de biserici

•             Evaluare personală

•             Lucrarea profetică

•             Lucrarea pe grupe mici

•             Cunoaşterea lui Dumnezeu

•             Părtăşia zilnică cu Dumnezeu

•             Urmărirea plinătăţii Duhului Sfânt

•             Excelenţa

•             Dedicarea

•             Focalizarea

•             Priorităţi corecte

•             Monitorizarea atitudinilor

•             Conştientizarea darurilor şi abilităţilor