•             Viaţă de sfinţenie şi maturizare spirituală
•             Câştigarea de suflete
•             Purtarea de grijă
•             Lucru în echipă
•             Dare de socoteală
•             Închinare liberă
•             Lucrarea misionară
•             Plantarea de biserici
•             Evaluare personală
•             Lucrarea profetică
•             Lucrarea pe grupe mici
•             Cunoaşterea lui Dumnezeu
•             Părtăşia zilnică cu Dumnezeu
•             Urmărirea plinătăţii Duhului Sfânt
•             Excelenţa
•             Dedicarea
•             Focalizarea
•             Priorităţi corecte
•             Monitorizarea atitudinilor
•             Conştientizarea darurilor şi abilităţilor